Language
 
 
A- A A+

शीर्षक

प्रस्तावासाठी विनंती- राज्यातील पाणी व स्वच्छता क्षेत्रासाठी बहुवाहिनी एकात्मिक मा. प्र. तं. सनियंत्रण व मुल्यमापन प्रणाली विकसित करणे व देखभाल करणे

विभागाचे नाव

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

वर्ष

२०१५

लिंक

https://water.maharashtra.gov.in/Sitemap/water/pdf/1_NIT_water_09022016.pdf

भाषा

मराठी

प्रकार

Portable Document Format